söndag 17 december 2017

Mot ljusare tider (om ett par dagar).

Hållbarhet är ett begrepp som väcker både hopp och förtvivlan. Det slår åt två håll.
Å ena sidan är det en idé om en möjlig väg framåt mot en ljusare framtid. Å andra sidan är det krav på förändringar.

Som inredningsarkitekt stöter jag ofta på de här två sidorna i projekt som jag ansvarar för. Beställare har blivit allt mer medvetna om de krav och förväntningar som ställs på den byggda miljön. Motivationen för att se det här som en utmaning istället för ytterligare en pålaga är varierande. Det är enkelt att skriva på några upprop på internet, eller att betala en slant till någon organisation som gör gott. Så länge det är någon annanstans. Inte just där en är själv. Då skulle det innebära förändring, och inte bara på ytan, utan i grunden för hur verksamheter drivs. Det är svårare.

Problemet idag upplever jag är att de flesta nöjer sig med att uppfylla lagkraven. Alltså den minimala nivån. Allt under det vore ett lagbrott.
Vi behöver få upp blicken för att det är lönsamt att sikta högre, att faktiskt vara med och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. OK, vinsten kommer inte i månaden därpå, men snabbar än de flesta tror.
De värden som skapas har oftast inget eget konto i redovisningsmodellerna vilket gör att det är svårt att se dem och mäta dem. Där ser jag att min uppgift som inredningsarkitekt är att visa på olika sätt att identifiera värden, och hur de faktiskt gynnar verksamheten. Att använda mig av processer där detta blir tydligt för beställaren genom att de själva är med och skapar dem genom genomtänkta metoder för planeringen av miljöerna.

Vilka värden är viktiga för din verksamhet? Börja i den tanken, så kommer mycket att bli enklare på vägen mot ljusare tider.

/ Torsten Hild

onsdag 6 december 2017

eCon DemoLab på Nordstans tak i GP

eCon DemoLab I söndagens ekonomidel i GöteborgsPosten (stavas ännu med G men snart JuteborgsPosten).
eCon: Affordable-Transportable - Sustainable Housing units idé koncept och genomförande Qideas AB och Ecovative Solutions AB.
Stöds av Boverket och 35 partners. 

Hållbart byggande är snabbspåret för att uppnå FN 17 hållbarhetsmål 2030 (SDG Sustainable Development Goals). Vi talar om enorma volymer inom bygg-och anläggningsindustrin.

Mål nr 17 är Partnership. Samverkan och partnerskap med samma mål för ögonen betyder allt för att lyckas genomföra den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Och tiden jagar oss.

I eCon DemoLab är vi hittills 35 partners som vill visa upp sig i ett hållbart projekt med holistisk inriktning. Ecovative med partners visar upp hållbara produkter och system inom bygg- och fastighet men även inom fordon /transport, textil/ mode, förpackning mm.

Juteborg AB, som är nära kopplad till eCon, 
är nu stationerad i DemoLab där Juteborg även öppnat Nordic Center of Jute - jute världens mest sustainable material. Där visar vi upp branschlverskridande forskning och utveckling för jutebaserad innovation och design.

Välkomna!
Christina☀️

https://www.facebook.com/christina.ostergren/posts/10212965768331719

Virkets väg från Mozambique till Bovallstrand - Bovalls tar in Umbila.

I somras beställde vi på Bovalls Dörrbyggeri ett träslag vi inte använt tidigare, Umbila, från LevasForest i Moçambique. Det gjorde vi dels ...