tisdag 12 maj 2020

Teak från Myanmar - certifierad med landets nya nationella certifiering

“Kritiker kommer hävda att det inte går att veta om teaken är illegalt avverkad. Det går, men det är kostsamt och komplicerat,” säger Olof Kärnsund som tillsammans med Bovalls Dörrbyggeri just tagit hem europas första last med ursprungs-certifierad teak från Myanmar - någonsin.
De båda företagen Kärnsund Wood Link och Bovalls Dörrbyggeri är pionjärer inom området, och vägen fram till målet har varit allt annat än rak. Men nu ligger den första containern teak certifierad med Myanmars nationella certifiering i torkarna hos Bovalls Dörrbyggeri, och i juni beräknas den kunna tas i produktion.


Bovalls Dörrbyggeri och Kärnsund Wood Link


Att det var just Bovalls Dörrbyggeri och Kärnsund Wood Link som tillsammans skulle ta fram den första certifierade containern från Myanmar är ingen slump, de bägge familjeägda företagen är stationerade på västkusten, och de har följt varandra sedan generationer tillbaka. “När jag var ung pojk och skulle ut och lära mig att sälja tyckte min pappa att det kunde vara lämpligt att jag skulle ta hand om ett antal kunder han tyckte var goa människor, och en av de kunderna var Ingers farfar Bengt. Det var 35 år sedan. Nu har vi gjort affärer med Bovalls Dörrbyggeri i 50 år.” säger Olof.

Bovalls Dörrbyggeri ägs idag av systrarna Eva och Inger Gustavsson, som är tredje generationens dörrbyggare. De arbetar uteslutande med FSC-märkt trä, och ska de ta in teak i sin produktion är kraven på hållbarhet, spårbarhet och kvalitet höga. 
 Vill öppna upp för ett hållbart skogsburk


“Teak växer i alla subtropiska klimat, men det är inte regnskog, teak är lövträd och växer ungefär som ekar en och en.” berättar Inger Gustavsson, VD på Bovalls Dörrbyggeri.

Det finns odlade teakplantage men där avverkas teaken efter 40-60 år, och är man ute efter att bygga en massiv ramdörr från Bovalls så håller inte dimensionerna. “Det krävs att trädet är ca 60-80 år för att vi ska kunna göra en massiv dörr.” berättar Inger och fortsätter “Jordmånen i Myanmar gör att teaken är av högsta kvalitet. Vi har även FSC-certifierad teak från andra ställen men det är små dimentioner och räcker bara till paneler. Därför har vi valt att vara med och dra för att det till slut ska blir en miljömärkning på teak från Myanmar.”

Bovalls Dörrbyggeri har resonerat att det måste finnas en köpare för att något ska hända. “Det finns de som väljer bort att handla med tropiskt trä och då slipper de ju göra något, men problemet med illegal avverkning förändras ju inte.”

Inger och berättar att de i och med certifieringen av teak från Myanmar vill vara med och öppna upp för hållbart skogsbruk, en minskning av illegal avverkning och en möjlighet för sågverken i Myanmar att kunna leva på sin hållbart avverkade skog.Staten har depåer runt om i hela landet där den avverkade skogen ligger.
Kontrollanterna måste fysiskt ta sig ut till depåerna för att leta i arkiv och arbetet är mycket tungrott.
Bilderna är tagna av Darren Thomas på Double Helix Tracking Technologies


Att sätta ett regelverk som får internationell acceptans


“Historiskt var Myanmar många olika stater, men sedan blev området ockuperat av britterna som i stort sett drog en linje på kartan och sa; Ni ska vara ett land” berättar Inger. “Men där var olika folkslag som inte kom överens, och när Britterna lämnade Myanmar lovade man självständighet, med det fick man inte.”

Myanmars historia är kantad av konflikter och man har länge levt under militärt styre. Demokratiseringsprocessen har i princip pågått sedan 2010 när Aung San Suu Kyi släpptes ur sin husarrest, om än med väldigt små steg. 2015 hölls det första fria valet. “Landet är fortfarande väldigt splittrat, det finns mängder med regioner där lokala befolkningar har sitt eget statsskick och lever autonomt.” säger Olof “Dessutom är landets infrastruktur mycket bristfällig, och där kommer Kina in och erbjuder sig att hjälpa till bygga väg åt Myanmar och tar träden de fäller under tiden. Både Kina och Indien har levererat vapen till konflikter i Myanmar, och får skog i utbyte.”

“Och det är detta som Myanmar har brottats med sedan demokratiseringen inleddes. Att få ordning på det här och sätta ett regelverk som får internationell acceptans.”

I dagens läge är importen av teak från Myanmar till europa obefintlig, däremot säljs teak som smugglats över landsgränserna från Myanmar som Kinesisk eller Indisk teak på många andra marknader i världen.

I Europa har däremot import av illegal teak från länder såsom Kina i princip upphört. Myndigheterna i europa har fått upp ögonen för den smuggelvägen, och nu är det i stort sett ingen som importerar den illegala teaken till europa längre.

Bovalls Dörrbyggeri har därför bestämt sig för att det mest effektiva sättet att hantera risken förknippad med teak är att bara köpa direkt från Myanmar, så länge effektiva kontroller införs och leveranskedjan är känd från skog till export.


Skogscertifierings systemen PEFC och MFCC har tagit in en tredje part, certifierings-bolaget Double Helix
som varit på plats i skogen i Myanmar och kontrollerat certifieringen.
Bilderna är tagna av Darren Thomas på Double Helix Tracking TechnologiesEn teakleverans enligt det nya certifieringssystemet


Kärnsund Wood Link och Bovalls Dörrbyggeri kom i starten på processen överens om att “Med alla tillbuds stående medel sälja teak som vi kan garantera är legalt avverkat”. Och för att klara det krävdes det att man förutom skogscertifierings systemen PEFC och MFCC tog in en tredje part, certifierings-bolaget Double Helix, som varit på plats i skogen i Myanmar och kontrollerat certifieringen.
“Vi är de första i Europa som fått en teakleverans enligt det nya certifieringssystemet för legalt avverkad skog.”

Myanmars regering beslutade under 2015 att ge Myanmar Forest Certification Committee (MFCC) i uppdrag att införa ett nationellt certifieringssystem för kontroll av avverkning av skog - Myanmar Timber Legality Assurance System (MTLAS). MFCC beslutade att ta hjälp av omvärlden och fick bland andra stöd av FN.

Som stöd för att bygga ett fungerande system har MFCC valt att samarbeta med PEFC, ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

“Upplägget borgar för en seriös ambition att skapa ett transparent och vattentätt system för legal handel. Som ytterligare garanti för systemets funktion har ett antal fristående tredjepartskontrollanter varit delaktiga i hela kedjan från avverkning till leverans.” säger Olof. Ett av dessa företag är det Singaporebaserade företaget Double Helix.

“Staten har depåer runt om i hela landet och man avverkar skogen och lägger i depåerna. Man har strikta regelverk med massor av papper och stämplar, men det är inte digitaliserat. Du måste fysiskt ta dig ut till depåerna och leta i deras arkiv där de har massor av material, så arbetet är mycket tungrott.”
I september 2019 kom Double Helix rapport som visade på goda resultat.

“MFCC har nu kunnat leverera en mindre volym teak som har processats i enlighet med landets nationella certifieringssystem och därmed har försetts med MTLAS certifikat. Som ett av de första företagen i Europa har nu Bovalls Dörrbyggeri sådan certifierad teak i sin ägo.” säger Olof och forstätter: “Certifierade enligt det nationella systemet kan vi med säkerhet säga att den leveransen Bovalls Dörrbyggeri fått är garanterat legalt avverkad teak från Myanmar.” 

 
Den första containern teak certifierad med Myanmars nationella certifiering lastas av hos Bovalls Dörrbyggeri.


Att avgöra virkets ursprung via DNA


“Nu när man har tagit in en tredje part som varit med och verifierat processen, dessutom med DNA, så vill vi stötta de som jobbar för ordning och reda.” säger Inger.

Att avgöra virkets ursprung genom DNA-tester är en process som just startats upp, och det tar långt tid innan man kartlagt hela Myanmar. Just nu är DNA-testerna främst ett sätt att utesluta att virket kommer från andra områden än de man lovar.

“Bovalls Dörrbyggeri är unika i det att de faktiskt aktivt är med i processen. De ska ju vara duktiga på att bygga dörrar, men de har lärt sig att förstå verkligheten och där är de unika. Många vill ha certifikat men vet inte vad de frågar efter, de vill bara ha stämpeln.” säger Olof.

Kärnsund Wood Link har beslutat att, i den mån det är möjligt köpa MTLAS-certifierad teak trots att det i dagsläget är förknippat med relativt höga kostnader. "Vad vi gör kommer att påverka andra inom EU.”

“Det finns människor som bara bestämt sig för att teak från Myanmar som är smutsigt, men då har man inte förstått problemet.” säger Olof och fortsätter. “Man ju vill att konsumenterna förstår att man är med på en riktig resa om man köper en Bovallsdörr. Tiden hela företaget lägger på detta är enorm. Man kan som konsument välja en Bovallsdörr aktivt för att göra en god sak.”

Moa Andersson - Studio Bovallstrand


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jens Erneholt - bygger hus i massivt trä

När vi fick nys om en kund som ville specialbeställa dörrar till sitt hus helt tillverkat i massivt trä blev vi såklart nyfikna. Vi ringde u...