måndag 1 oktober 2018

Sotenäs symbioscentrum - Avfallet från en aktör blir en resurs för en annan.

Kan man få näringsliv, skola och offentlig sektor att samspela och i förlängningen skapa sysselsättning och möjligheter för miljöfrämjande affärsverksamheter? Ja, i Sotenäs har man startat ett symbioscentrum med just det syftet. Och deras kommande projekt låter mycket spännande! Den stora fiskindustin i Sotenäs resulterar i stora mängder restprodukter som både är dyra att ta hand om och skadliga för miljön. Istället för att göra sig av med avfallet ska företaget Rena Hav som är en del i Sotenäs symbioscentrum ta hand om det och förvandla det till Biogas. Biogasen i sin tur omvandlats till elektricitet eller varmt vatten och kan återföras till industrin. Det som blir över blir miljövänligt gödsel att användas på åkrar i området.

På ett annat håll planerar Smögenlax Aquaculture för landbaserad laxodling. I traditionell laxodling odlas laxen i stora bassänger i havet där laxen matas med importerad fisk från länder vars fiskbestånd blir hårt ansatt, och havet vid fiskbassängerna blir övergött av både rester från laxens bete och avföring. Genom att odla på land sker inga utsläpp i havet och vattnet kommer renas genom en intern reningsanläggning via odling av alger. Och avfallet från laxodlingen? Ja, det åker raka vägen till den planerade biogasanläggningen förstås!Ja, på det viset är tanken att Sotenäs symbioscentrum ska fungera. Genom att företag och organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en bara ser till sin egen verksamhet. Avfallet från en aktör blir en resurs för en annan. 
Symbioscentrat har som mål att bli en ledande aktör i maritim utveckling och att med havet som utgångspunkt stärka det befintliga näringslivet och skapa möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Men symbiosen ska inte bara gälla industri, näringsliv och affärer - även den mänskliga aspekten ska täckas in i symbioscentrat. Till exempel tar man reda på kompetensbehovet hos de olika företagen och försöker skapa relevanta utbildningar så att människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Vill du läsa mer om Sotenäs symbioscentrum? Du hittar deras hemsida här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hundra år av plast - om situationen i våra hav.

I informationsfilmen Sjövett visas blå himmel, glittriga vågor och solvarma klippor men i de somriga vikarna lurar högar av skräp. Männi...